Monthly Archive: September 2021

જલારામ મંદિર ગ્રીનફોર્ડ(UK) દ્વારા કોરોના કાળમાં દર્દીઓને ભોજન પ્રસાદ સેવા.

2021ના વીતી ગયેલા કપરા કોરોનાકાળથી UK, ગ્રીનફોર્ડ સ્થિત જલારામ મંદિર & કોમ્યુનિટી સેન્ટર દ્વારા જલારામ બાપાની જન્મ અને કર્મ ભૂમિ એવા વીરપુર નજીક આવેલી જેતપુર અને ગોંડલ ની સરકારી હોસ્પિટલ માં દાખલ થયેલા દર્દી ઓ તેમજ ત્યાં રહેલા તેના પ્રરિવાર…
Read more