પૂજ્ય બાપા ની 219 મી જન્મ જયંતિ

  Raghuvansi samaj sobhayatra virpur

Flots

  ૮ ફૂટ નો જલારામ બાપા નો રોટલો બનાવી મોરબી લોહાણા સમાજે વલ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ઈન્ડીયા મા સ્થાન મેળવ્યુ.

1 Comment

  1. Shobhna Rai

    Loos very graceful, Amazing, super, excellent darshan of mara Jalaramba ane maa Virbaimaa on 219th Birthday …. long long live

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.